دانلود Delphi Ebook Collection - مجموعه کتاب آموزش زبان برنامه نویسی دلفی

دِلفی (Delphi) یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده‌است و بعدها توسط امبارکادرو خریداری شد. این زبان، در بدو انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعهٔ نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی راد (RAD) یعنی تولید و توسعهٔ سریع برنامه‌های کاربردی پشتیبانی می‌کردند.
در مجموعه حاضر کتاب های آموزشی زبان برنامه نویسی دلفی (Delphi) گردآوری شده است.